pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé Kršteňany

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé Kršteňany
Malé Kršteňany, 958 03

Tel: 038/748 52 10
Fax:  038/748 50 91
Mail: urbarmk@urbarmk.sk

Výbor:
Vladimír Straka - predseda
Eva Jančoková - podpredseda
Ján Straka - člen

Dozorná rada:
Jaroslava Dubinová - predseda
Ľuboš Mešina - člen
Peter Balaška - člen