pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé Kršteňany

Valné zhromaždenie

Dňa16. 02. 2013sa uskutoční valné zhromaždenie PSU Malé Kršteňany. Od 13.00 hod. sa začína prezentácia zúčastnených. Schôdza sa bude konať, podobne ako minulý rok, v dome kultúry v Malých Kršteňanoch. Posedenie a občerstvenie pre urbárnikov je samozrejmosťou. Tešíme sa na Vašu účasť.